Tema: Vagt og sikkerhedDen offentlige sektors køb af private vagttjenester

Anm: Grafen viser tilgang fra vagt og sikkerhedstjeneste til den offentlige administration, løbende priser
Kilde: Danmarks Statistik

Professionelle vagt- og sikkerhedsvirksomheder efteruddanner i dag medarbejdere til specialopgaver samt integrerer teknik i deres måde at løse opgaver på for at kunne tilbyde deres offentlige og private kunder høj kvalitet og en omkostningseffektiv løsning.

 

Den offentlige sektors inddragelse af private virksomheder sker i dag i varierende omfang, jf. også figuren ovenfor. Branchen løser aktuelt opgaver for kommuner, regioner og staten til en værdi af mere end 600 mio. kr. Opgaverne er meget forskellige og vidner om, at vagt- og sikkerhedsvirksomheder på flere punkter er en central del af den offentlige sektors opgaveløsning.
Eksempler på vagt- og sikkerhedsvirksomheders opgaver for det offentlige:

 • Tryghedsalarm og -besøg for kommunernes ældre ved bl.a. faldulykker.
 • Brandsikring af Københavns Rådhus via ny trådløs teknologi.
  Læs mere
 • Billetkontrol i busserne i Aarhus for trafikselskabet Midttrafik.
  Læs mere
 
 • Vagt og tryghedsskabende foranstaltning på retspsykiatrisk afdeling i Region Syddanmark.
  Læs mere
 • ID-kontrol i Kastrup for DSB for togrejsende mellem Danmark og Sverige.
 • Vagt og tryghedsskabende tilstedeværelse på Københavns Hovedbanegård.Gode muligheder for aflastning af politiet

Særligt på politiets område er der gode muligheder for at inddrage professionelle vagt- og sikkerhedsvirksomheder i opgavevaretagelsen. Det kan bidrage til at aflaste betjentene. Opgaver, der kunne udbydes til private, er:
 • Automatisk fartkontrol
 • Transport af arrestanter og afviste asylansøgere
 
 • Gerningsstedsbevogtning
 • Eventsikkerhed
 • ID- og paskontrol ved grænserne.
 • Transport af særligt beskyttelsesværdige genstande, eksempelvis materiel

Både kommuner, regioner og staten kan styrke sin opgaveløsning ved i højere grad at bruge private virksomheder, der kan bidrage med stordriftsfordele eller særlig faglig ekspertise.

Derfor anbefaler DI:

At kommuner og regioner systematisk vurderer potentialet for i højere grad at inddrage professionelle vagt- og sikkerhedsvirksomheder i deres opgaveløsning.

At professionelle vagt- og sikkerhedsvirksomheder i højere grad bliver inddraget i løsningen af politiets opgaver.

At borgerens frie valg på ældreområdet udvides til at omfatte hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning.Læs DI’s øvrige anbefalinger her:


Måltal og udbudsstrategier Udvidet
frit valg
Styrkede
kompetencer
Mindre KonkurenceforvridningCASE: Securitas styrker sikkerhed i psykiatrien i Region Syddanmark

Region Syddanmark har på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart patienter, som er anbragt med en behandlingsdom. Det er vigtigt, at sikkerheden omkring afdelingen er høj, og det kræver en specialiseret sikkerhedsløsning. Opgaven løses ved hjælp af Securitas’ specialkompetencer inden for monitorering.

Securitas’ medarbejdere er særligt udvalgt til denne type opgave, og de er uddannet i monitorering. Konkret sikrer de afdelingen ved døgnet rundt at holde øje med de ydre fysiske rammer. Monitoreringen sikrer blandt andet, at rømninger, indtrængen udefra, smugling af stoffer, tyveri, hærværk m.m. minimeres mest muligt.

Securitas’ medarbejdere deltager ikke i behandlingsarbejdet i afsnittene, men varetager udelukkende skærmmonitorering og opfølgningsopgaver i forbindelse hermed. På den måde skaber Securitas tryghed for både patienter, personale og besøgende, og afdelingens personale kan fokusere på at løse deres opgaver.

Region Syddanmark besluttede i februar 2016 at forlænge samarbejdet med Securitas. I indstillingen til regionsrådet den 29. februar 2016 fremgår blandt andet:
 
” Konklusionen er, at patienter og personale udtrykker stor tilfredshed med funktionen samt vagtfirmaets varetagelse heraf, og at funktionen opfylder formålet om at skabe tryghed på en positiv måde.”

Det fremgår af regionens sagsbehandling og drøftelser i regionsrådet i februar 2016, at regionen ikke kan løse opgaven billigere selv.

Region Syddanmark har haft et samarbejde med en privat leverandør om sikkerheden på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart siden februar 2014. Den eksisterende kontrakt på området udløber i april 2017, og regionen har valgt at fortsætte med at lade et vagtselskab løse opgaven. Funktionen har i efteråret 2016 været i udbud.CASE: Siemens forener brandsikkerhed og æstetik på Københavns Rådhus

Københavns Rådhus stod færdigt i 1905 og er i dag blandt de ældste og mest bevaringsværdige rådhusbygninger i Danmark. Indvendigt er rådhuset rigt udsmykket med malerier og træudskæringer.

Siemens Building Technologies har gennemført en gennemgribende brandsikring af Københavns Rådhus. Det forbedrer sikkerheden for medarbejderne i huset og frigør samtidig ressourcer hos rådhusbetjentene, der får lettere ved at overvåge bygningen.

Karsten Hallander, teknisk chef på Københavns Rådhus, udtaler:

 
”Vores samarbejde med Siemens imødekommer kommunalpolitikernes ønske om at sikre bygningen og dens kunstskatte mod brand og samtidig skabe større sikkerhed for medarbejdere og gæster, som dagligt er i huset. Med Siemens’ brandsikring af rådhuset undgår kommunen samtidig en prisstigning på forsikringen.”

Simens har bl.a. installeret mere end 500 trådløse røgdetektorer på rådhuset for at skåne den bevaringsværdige bygning mest muligt. Detektorerne er skjult i træpaneler og loftsrosetter for at sikre den rette æstetik i løsningen.CASE: Securitas forbedrer billetkontrollen i Aarhus-området for Midttrafik

Securitas kontrollerer billetter i 56.000 busser årligt i Aarhus-området for Midttrafik. Med Securitas’ overtagelse af opgaven får Midttrafik en mere effektiv opgaveløsning. Eksempelvis tjekkes flere billetter i timen end før. Samtidig er Securitas’ kontrollører uddannet i kommunikation, service og konflikthåndtering, hvilket giver den bedst mulige service overfor Midttrafiks passagerer.

Midttrafik er godt tilfreds med arbejdet. Vicedirektør hos Midttrafik, Mette Julbo, siger:
 
”Vi er glade for samarbejdet. Securitas repræsenterer Midttrafik og er ambassadører for os. Og tilbagemeldinger fra passagerer og chauffører dokumenterer tilfredshed med kontrollørerne.”

Andre positive gevinster ved Securitas’ løsning af billetkontrollen er, at færre passagerer kører uden billet, og at flere busser kontrolleres. Securitas har stået for billetkontrollen for Midttrafik siden 2012.