Geografisk fordeling af kommunernes konkurrenceudsættelse

Klik på kortet for mere information om konkurrenceudsættelsen i de enkelte kommuner
OPS redegørelsen 2017