Konkurrenceudsættelsen i staten

Stilstand i statens konkurrenceudsættelse

Statens omfang af udbudsegnede opgaver var i 2014 74,2 mia. kr. Ud af dette beløb blev knap 21 mia. kr. konkurrenceudsat svarende til en andel på 28,8 pct. Som det også var tilfældet i 2012-2013, giver dette en stigning i konkurrenceudsættelsen på 0,1 pct. Tidligere var væksten i den statslige konkurrenceudsættelse betydeligt højere. I årene 2008-2012 steg statens konkurrenceudsættelse med ca. et procentpoint årligt.)

 

Forskellen i andelen af opgaver, som udsættes for konkurrence mellem de enkelte ministeriers ressortområder, er betydelig. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet konkurrenceudsatte over 55 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket dog er et fald fra 2013, mens Udenrigsministeriet kun konkurrenceudsatte lidt over 15 pct. Sammenligner man indkøbet af tjenesteydelser i de forskellige ministeriers ressortområder, får man et billede af statens konkurrenceudsættelse. Nedenfor er vist de fem ministerier, som hver har et samlet indkøb af tjenesteydelser på over én mia. kr.


Tjenesteydelser i forsvaret


Statens omfang af udbudsegnede opgaver var i 2014 74,2 mia. kr. Ud af dette beløb blev knap 21 mia. kr. konkurrenceudsat svarende til en andel på 28,8 pct. Som det også var tilfældet i 2012-2013, giver dette en stigning i konkurrenceudsættelsen på 0,1 pct. Tidligere var væksten i den statslige konkurrenceudsættelse betydeligt højere. I årene 2008-2012 steg statens konkurrenceudsættelse med ca. et procentpoint årligt.)

 

Forskellen i andelen af opgaver, som udsættes for konkurrence mellem de enkelte ministeriers ressortområder, er betydelig. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet konkurrenceudsatte over 55 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket dog er et fald fra 2013, mens Udenrigsministeriet kun konkurrenceudsatte lidt over 15 pct. Sammenligner man indkøbet af tjenesteydelser i de forskellige ministeriers ressortområder, får man et billede af statens konkurrenceudsættelse. Nedenfor er vist de fem ministerier, som hver har et samlet indkøb af tjenesteydelser på over én mia. kr.