•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

STATUS

DI ANBEFALER

GODE EKSEMPLER

NYHEDER

ANALYSERDanmark har en af verdens største offentlige sektorer, og det kræver, at der indhentes betydelige skatteindtægter. En stor offentlig sektor er ikke nødvendigvis et problem, hvis den understøtter virksomhedernes vækst og eksport, som er forudsætningen for Danmarks velstand og velfærd.

En effektiv offentlig sektor er afgørende for de private virksomheders konkurrenceevne, idet der alt andet lige skal opkræves færre skatter til at finansiere en mere effektiv offentlig sektor.

Vi skal derfor effektivisere den offentlige sektor uden at gå på kompromis med kvaliteten. Et effektivt redskab til det er, at kommuner, regioner og statslige myndigheder skaber konkurrence om opgaver som f.eks. ældrepleje, rengøring, vedligeholdelse af veje og meget andet.

 

Ligesom på det private marked vil det betyde, at opgaverne i det offentlige hele tiden bliver udviklet og forbedret, fordi både private virksomheder og de offentlige driftsenheder vil forsøge at vinde opgaven.

På trods af det er omkring 75 pct. af opgaverne i den offentlige sektor ikke udsat for konkurrence. DI anbefaler derfor, at det offentlige udsætter flere opgaver for konkurrence, så ideerne fra det frie marked i højere grad kommer i spil og bidrager til udviklingen af den skattefinansierede velfærd.

OPS REDEGØRELSEN 2017